Presentació

Com treballem

Resoldre la creativitat i la comunicació d'una campanya per a la difusió d'un edeveniment, no es tasca fàcil. Cal tenir en compte molts aspectes: el primer esbós, la marca, els continguts, la planificació en terminis d'execució, el control de qualitat dels materials, el lliurament puntual... El nostre servei resol totes aquestes qüestions. No es tracta només d’estètica.

Per a poder resoldre tots aquests aspectes, i no perdre’n l'enfocament, hem desenvolupat una metodología de treball que garanteix l'èxit de l'execució de la campanya. Tot seguit te’n detallem els passos:

1
Assessoria i analisi del projecte

Fem una reunió virtual a través d’ Skype i analitzem les necessitats del teu projecte.

2
Opcional: Assessoria de desenvolupament web

Si el teu projecte requereix de la creació d'un web,  el nostre programador informàtic te n’assessora personalment per tal de definir el projecte.

3
Preparació de proposta personalitzada amb pressupost

Aquest paquet inclou tots els serveis que haurem detectat que el teu esdeveniment necessita, quant a imatge i comunicació.

4
Definició del calendari de treball

Establim els terminis exactes pel desenvolupament de la creativitat i de totes les aplicacions necessaries per a fer-ne una bona difusió.

5
Definició Briefing i Moodboard

Creem un document amb tots els requisits que ha de complir el projecte. També cerquem un recull d'exemples de creativitats que siguin referents per al teu projecte, contribuïnt a perfilar la personalitat i imatge del teu esdeveniment.

6
Creació dels esbossos inicials

Realitzem un Brainstorming, per tal de disposar i treballar fins a 2 ó 3 idees inicials.

7
Procés de correcció sobre els esbossos

Ho parlem amb tu i ens fas les esmenes oportunes per acabar de definir la linia a seguir.

8
Realització de l'Art final

de la teva campanya de promoció

9
Procés de correcció sobre la creativitat final

Fas les esmenes que consideris sobre el treball, per tal de deixar-lo perfectament enllestit.

10
Adaptacions de la creativitat

a la resta de formats necessaris per a la difusió de l'esdeveniment

11
Gestió de tots els proveïdors:

Impremtes, redactors, fotògrafs, rotulistes, repartidors, programadors web, anuncis a premsa, etc...

12
Lliurament dels materials

sempre segons el calendari d'execució previst.

13
Opcional: Difusió digital

a traves de xarxes socials i anuncis adwords o Facebook Ads