Presentació

FAQs

 • El preu de qualsevol feina creativa no depèn només d’un sol aspecte. Hi ha diversos factors que aporten valor al projecte i intervenen a l’hora de contar el preu. A grans trets, a Crea2 tenim en compte els següents aspectes:
  • El temps que hi dedicarem.
  • El dret d’ús exclusiu dels dissenys resultants.
  • El valor que té per a tu la nostra creació.
 • Calculem l’import total del pressupost segons aquests aspectes i en funció de les indicacions que ens has donat el brífing, per això és molt important que tinguis clar què necessites i ens ho transmetis amb total claredat.
 • Si no tens del tot clar l’objectiu que vols aconseguir o els dissenys que necessites és igual d’important que ens ho comuniquis, així et podrem assessorar. 
 • Un projecte creatiu no és una borsa d’hores ni una tarifa plana, a no ser que s’especifiqui el contrari.
 • Cal saber que Crea2 es reserva el dret d’ampliar el pressupost si les tasques a fer sobrepassen les previstes en el pressupost.
 • Estrictament estàs pagant pel dret en exclusiva d’utilitzar les imatges, composicions o arxius que crearem expressament per a tu i que resultin del projecte. Ningú més tindrà aquest dret.
 • Per defecte Crea2 no lliura arxius editables.
 • Et farem entrega d’arxius PDF tancats o bé arxius vectorials o mapa de bits.
 • Si preveus que hauràs d’editar els dissenys un cop entregada la feina necessitaràs els arxius editables. Per això caldrà que els demanis a l’hora de fer el pressupost i el contarem incloent aquesta opció.
 • El propietari de les creacions és per defecte el seu autor. Qui fa la creació n’és l’autor i el propietari. L’autoria és irrenunciable, no es pot traspassar ni caduca. En canvi, la propietat es pot traspassar.
 • Si vols ser el propietari de les creacions, caldrà que sol·licitis els arxius editables amb antelació i afegirem l’import al pressupost.
 • Tota feina creativa genera drets de propietat sobre els dissenys resultants en dos aspectes:
  • El dret d’ús dels dissenys resultants, també conegut com a dret d’explotació.
   • És exclusiu del client. Pots utilitzar els dissenys i replicar-los tantes vegades com vulguis. El material imprès final també serà teu.
  • L’autoria dels dissenys, també coneguda com a propietat intel·lectual.
   • La propietat intel·lectual és de l’autor per llei. Això implica que l’autor es reserva el dret a publicar el treball en el seu portafoli i a reclamar legalment si s’ha alterat l’essència original de la creació sense previ avís.
 • Sí, sota la teva responsabilitat.
 • Si necessites poder editar els dissenys a posteriori, cal que ho demanis prèviament.
 • Has de sol·licitar l’adquisició dels arxius editables dels dissenys creats.
 • Aquests arxius editables podran ser modificats per tu mateix o per qualsevol altra persona que disposi del software especialitzat necessari.
 • Pots fer canvis de contingut en qualsevol disseny creat un cop entregat sempre que això no alteri la composició gràfica, colors, tipografies o estructura:
  • Actualitzar textos.
  • Substituir fotos.
  • Afegir o treure logotips de col·laboradors.
  • Retocar elements secundaris o complementaris.
 • Si realitzes modificacions que alterin substancialment l’essència original del disseny perdràs la nostra garantia de qualitat òptima i podries generar un greuge sobre l’autoria dels dissenys que podria implicar reclamacions legals.
 • Principalment per dos motius:
  • Hauries de tenir els coneixements suficients per fer-ho amb garanties.
  • Hauries de tenir el software especialitzat necessari.
 • Com a professionals de la comunicació gràfica hem de poder garantir-te que els dissenys creats compleixen uns criteris de qualitat òptima per a l’ús que han de tenir.
 • Aquesta garantia es perd en el moment que qualsevol altra persona (tu mateix o qualsevol altre/a dissenyador/a) modifica la creació sense estar segurs que té els coneixements necessaris per fer-ho o sense estar segurs que ha entès bé el criteri gràfic del projecte.
 • Els dissenys per a impressió els pots reproduir tantes vegades com vulguis, sense límits.
 • Els dissenys digitals els pots publicar tantes vegades com vulguis, sense límits.
 • Si, a més dels dissenys, has adquirit els arxius editables, tant dels dissenys per a impressió com dels digitals, podràs fer canvis de contingut un cop entregats sempre que això no n’alteri la composició gràfica, colors, tipografies o estructura sota la teva responsabilitat.
 • Qualsevol feina creativa requereix una bona comunicació entre client i creatiu. Tots dos formen part del mateix equip i cadascú hi aporta la seva part. Nosaltres treballem amb el client, no per al client.
 • El més important és que com a client tinguis clar què necessites. Pren-te el teu temps de reflexió abans de reunir-te amb nosaltres.
 • És imprescindible que ens comuniquis qualsevol dubte que tinguis perquè puguem assessorar-te i trobar-hi solució.
 • Durant el procés de treball hi haurà diverses fases en què podem verificar si ens estem entenent:
  • Reunió de brífing. Perquè ens expliquis tots els requisits que ha de complir el projecte, necessitats i objectius.
  • Pressupost. On detallarem el procés creatiu que et proposem. Si no t’acaba de convèncer, digues-ho abans de començar a treballar.
  • Mostres o esbossos. Cada cop que et presentem una mostra o esbós, pots anar demanant de corregir els aspectes que no et convencen.
 • Cap problema, tot es pot parlar.
 • Depenent dels ajustos que impliqui assumir la nova necessitat potser caldrà redefinir el pressupost i la previsió de terminis de lliurament.
 • Dependrà del projecte. En el pressupost et proposem un flux de treball on especificarem en cada cas els passos a seguir i els torns d’esmenes previstos.
  • Els canvis que es poden fer són limitats, cal ajustar-se al flux previst.

  • Dependrà de la fase del projecte en què estiguem:
   • En les fases inicials (pressupost i brífing):
    • Canvis en la interpretació de la necessitat.
    • Canvis en l’abast del projecte.
    • Canvis en les dates i calendari d’entregues.
   • Primeres mostres o esbossos:
    • Canvis conceptuals i de composició.
    • Canvis en detalls estètics.
   • Mostres finals. Idea i composició ja aprovades prèviament.
    • Només seran admesos els canvis de contingut: textos, fotos, logos, etc.
  • Els terminis del procés creatiu vindran detallats en el pressupost i aniran en funció de les característiques pròpies del projecte.
  • En cap cas es contempla un lapse de temps des que s’inicia fins que s’entrega de més de tres mesos.
  • Tampoc es pot estancar el projecte fins a fer que s’allargui més de tres mesos.
  • Si un projecte s’allarga més de tres mesos, Crea2 es reserva el dret de facturar un increment per la dedicació extra.
  • Si no els compleixes tu (el client).
   • Pot passar que els dissenys es lliurin més tard de la data prevista.
   • Si es manté la data d’entrega malgrat haver-hi demores en l’entrega de continguts o de feedback segons la previsió feta en el pressupost, es facturarà un càrrec extra per urgència.
   • Si un projecte s’allarga més de tres mesos, Crea2 es reserva el dret de facturar un increment per la dedicació extra.
  • Si no els complim nosaltres (els proveïdors)
   • En la facturació s’oferirà un descompte proporcional a la gravetat de la demora.
  • El subministrament d’informació correcte, veraç, actualitzada i ajustada als terminis proposats.
  • El subministrament de tot el contingut (imatges i textos).
  • La revisió i verificació dels materials durant tot el procés creatiu.
  • Ets qui millor coneix la necessitat que tens, l’objectiu a complir i el públic a qui et dirigeixes. Has de transmetre amb tots els detalls què necessites, què vols aconseguir i les característiques del públic a qui et dirigeixes.
  • És important entendre que, com a client, ets el promotor del projecte, qui té la necessitat de comunicar alguna cosa i qui paga; però no ets el destinatari de la comunicació. Nosaltres dissenyem per comunicar el teu missatge als destinataris i, per tant, la forma que prengui aquest missatge (els dissenys finals) ha de complaure els destinataris abans que el teu gust personal.
  • A grans trets, el client sap el què, i nosaltres el com.
  • Un projecte estarà resolt amb èxit si compleix tots els requisits definits en el brífing, que haurem acordat amb tu a l’inici del procés.
  • La percepció personal i els teus criteris estètics són secundaris i, a priori, no haurien d’influir de manera determinant en el resultat final. En tot cas, haurien d’haver quedat reflectits en el brífing i, per tant, resolts en el projecte.
  • Recorda que els dissenys finals no t’han d’agradar, han de funcionar.
  • Nosaltres no som correctors ortogràfics. Treballarem amb els continguts que ens subministris tu.
  • Tot i que podem detectar errades i corregir-les, en cap cas ens podem fer responsables d’un error que no hem originat. Si l’error és provocat pel dissenyador, es mirarà d’esmenar d’alguna forma o altra, o s’oferirà un descompte proporcional a l’abast de l’error comès.
  • En tot cas, es recomana revisar bé tots els continguts abans del lliurament dels arxius finals.